• Home
    Home This is where you can find all the blog posts throughout the site.
  • Login
    Login Login form

   

   Poté co na podzim roku 1916 zemřel zakladatel firmy Ludwig Moser, původně vyučený rytec skla, se novými majiteli stali jeho synové Leo, Gustav a Richard. Leo Moser působil jako technický a umělecký ředitel už od roku 1908 a významně přispěl k obnově provozu především po 1. světové válce. Za podpory České Unionbanky pak byla v roce 1921 založena akciová společnost Karlovarská společnost pro průmysl sklářský Ludvík Moser a synové. 

Last modified on Continue reading
11398 0
0

 

   Porcelánka v Klášterci nad Ohří byla založena roku 1794 a je tedy druhou nejstarší v Čechách. Prvenství ve výrobě porcelánu tu má továrna v Horním Slavkově založená o dva roky dříve. Zakladateli klášterecké porcelánky byli Jan Mikuláš Weber (1734-1801), toho času již penzionovaný místní vrchní lesmistr a hrabě František Josef Thun (1734-1800), tehdejší majitel zdejšího panství.

Last modified on Continue reading
2330 0
0

 

   Továrna na porcelán a kameninu Amphora - Riesssner, Stellmacher a Kessel byla založena roku 1892 v severočeských Trnovanech u Teplic. Tehdy zde již sídlila porcelánka Ditmar-Urbach a spol. založená roku 1885 a roku 1894 se k těmto dvěma firmám připojil ještě podnik Alexandra Porcelain Works - Seraphis-Wahlis - Kunst-Porzellan- und Fayencefabrik. 

Last modified on Continue reading
2336 0
0

 

   Výroba v závodu Friedricha Kaestnera v Oberhohndorfu u Zwickau v Sasku byla zahájena 8. prosince 1883 s počtem 100 zaměstnanců. První sada na kávu byla uvedena pod prostým názvem „Model" a byla základem pro úspěchy prvních let. 

Last modified on Continue reading
2027 0

 

  Vše začalo v roce 1866, kdy místní průmyslník Anton Tschinkel koupil od Floriana Waltera stavbu č. 55, na které původně stál mlýn a během následujícího desetiletí tu byla vystavěna manufaktura na výrobu majoliky a později i porcelánu. Z tohoto období jsou známy hlavně dózy na tabák a stolní kuřácké soupravy, často s plastickými motivy zvířat a žlutou hrubou glazurou. Někdy byly sošky zvířat dozdobovány i zvířecími žíněmi, jindy zas byl z našeho pohledu netradiční námět, jako v případě kuřáckého setu z Brooklynského muzea. Přestože byl Tschinkel zdatný podnikatel neustál krizi 80. let a roku 1885 se jeho podnik ocitl v konkurzu.

Last modified on Continue reading
2766 0
0

 

  Mostecká továrna na porcelán a kameninové výrobky byla založena ve čtvrti Pražské předměstí v roce 1896 a působila pod obchodním názvem „Carl Spitz, Porzellan- und Steinzeugfabrik Brüx“.  Její zakladatel a majitel Carl Spitz továrnu úspěšně vedl do roku 1938. Vyrábělo se tu hlavně užitkové zboží a dárkové předměty určené jak pro domácí trh, tak i pro export.  Typickými výrobky byly barevně malované popelníky, svícny, džbány, vázy, dětské pokladničky ve tvaru zvířat i lidských figur, tvarované dózy na tabák i samotné dekorativní figury. Tovární značky byly prováděny v různých barvách pod glazurou, na neglazovaných dnech předmětů většinou červeně.  Značka zahrnovala iniciály zakladatele CS kolem meče s korunou, později (ca 1909-1945) byla používána i oválná značka Royal Bruxonia Austria. Carl Spitz byl významným členem zdejší Židovské náboženské obce, a tak v roce 1939 firmu převzal Dr. Adolf Fischer a firma změnila název na „Porzellan-u. Steingutfabrik Dr. Adolf Fischer & Co, Most“.

Last modified on Continue reading
1744 0
0

 

   Jméno Jos. M. Mayer se často objevuje na figurálních korbelech, i tak není jasné, jestli se jednalo o návrháře, výrobce, distributora nebo maloobchodníka s tímto zbožím. Bez ohledu na to jsou figurální korbely této značky velmi detailní, dobře navržené a také sběratelsky zajímavé. 

 

Last modified on Continue reading
1953 0
0

 

   Tato reklamní karta je jedním z mála odkazů na existenci věhlasné pražské prvorepublikové chovatelské stanice – Haffnerova psince ve Vršovicích.

 

Last modified on Continue reading
2108 0
0

 

   Německý návrhář porcelánu a sochař, narozen ve městě Hohenberg an der Eger. V letech 1898-1903 absolvoval sochařské vzdělání ve společnosti Hutschenreuther, později navštěvoval sochařskou třídu profesora Heinricha Waderého (1865-1950) a třídu pro dekorativní sochy profesora Antona Prusky (1846-1930) na královské bavorské uměleckoprůmyslové škole v Mnichově. V letech 1914-1921 studoval malířství zvířat u profesora Heinricha von Reina (1850-1941) na Akademii výtvarných umění v Mnichově.

 

Last modified on Continue reading
1868 0
0

 

  Výroba kameniny a později i majoliky byla v Klenčí - německy Klentsch - zahájena počátkem 19. století podnikatelem Františkem Josefem Mayerem. Tomu se roku 1835 podařilo získat povolení vybudovat nad obcí Klenčí manufakturu.

 

Last modified on Continue reading
2325 0
0

 FOTO: Kůzle, návrh O. E. Höschel 1904, Míšeň / Kid goat, design O. E. Höschel 1904, Meissen

   Německý sochař a návrhář porcelánu, narozen v Annabergu. Studoval na Akademii v Drážďanech. V letech 1898-1899 podnikl studijní cesty po Orientu, později navštívil Belgii, Francii, Dánsko, Švédsko a Anglii, roku 1904 pak cestoval do Severní Ameriky.

 

Last modified on Continue reading
1871 0
0

 

   Německý sochař a návrhář porcelánu, narodil se 2. června 1877 na severském ostrově jako syn malíře Eduarda Theodora Kriegera (1849-1895) a Gretje Theemann Wilhelmine (1850-1914). Mezi jeho přátele z dětství patřil malíř mořských krajin Poppe Folkerts (1875-1949).

 

Last modified on Continue reading
2279 0

 

   Hanni Gärtner, někdy uváděná i jako Hanna Gaertner, byla rakouská sochařka, dcera Gustava Gaertnera, patologa původem z Pardubic, žila a pracovala ve Vídni.

 

Last modified on Continue reading
1956 0
0

   

Christoph Hertwig a Benjamin Beyermann založili společnost v roce 1864 a po různých pokusech začali s výrobou o rok později. V roce 1869 Beyermann podnik opustil a Hertwig se stal jediným vlastníkem, který pak zaměstnával své syny Carla a Friedricha jako manažery.

 

Last modified on Continue reading
2380 0
0

 

   Porcelánka v Petrohradě byla založena roku 1744 na základě dekretu dcery Petra Velikého císařovny Alžběty (1741-1761). Ta najala vědce Dmitrije Vinogradova (1720-1758), který za použití místních surovin – jílu, křemene a alabastru objevil tajemství výroby "bílého zlata". Byla to první firma zabývající se výrobou porcelánu v Rusku a třetí v celé Evropě. Osm let Vinogradov a jeho kolega Michaill Lomonosov (1711-1765) strávili rozvíjením originálního ruského receptu na porcelán. V roce 1752 pak Vinogradov publikoval pojednání o svém výzkumu a představil první vzorky porcelánu vyrobeného z ruských surovin. S intenzivní výrobou se začalo až po roce 1762, kdy na trůn nastoupila Kateřina II. Veliká (1729-1796). Ta do své porcelánky povolala řadu odborníků z Evropy a zřídila školu pro umělce, protože malba na porcelán tu byla vždy vyhrazena místním malířům.

Last modified on Continue reading
2651 2

 

   Návrhář porcelánu, sochař a malíř. Narodil se 28. září 1883 v městečku Nejdek (Neudek) na Karlovarsku. První umělecké vzdělání získal na v Rakousku, kde strávil čtyři roky studiem na uměleckoprůmyslové škole ve Vídni a později navštěvoval ještě soukromé hodiny u profesora Josefa Mayra. Studoval hlavně kresbu a malbu, plastice se začal věnovat až později.

 

Last modified on Continue reading
2263 0
0

 

   Na českém trhu se lze často setkat s touto značkou porcelánu, a to v mnoha variantách. Nejedná se totiž o jednu konkrétní porcelánku, ale název koncernu, který spojoval několik závodů. EPIAG, tedy „Erste böhmische Porzellanindustrie A.G. in Karlsbad“ česky „První česká akciová společnost porcelánového průmyslu v Karlových Varech“, existoval od svého založení roku 1918 do zestátnění v roce 1945, kdy byl přeměněn na Československé keramické závody. Při reorganizaci československého keramického průmyslu roku 1958 byly továrny začleněny pod národní podnik Karlovarský porcelán.

Last modified on Continue reading
2794 0
0

 

   Zakladatelem porcelánky v Giesshübel (česky Kysibl, od roku 1949 používán nově vytvořený název Stružná) byl Christian Nonne z Erfurtu. Tento zkušený podnikatel z Duryňska měl v nájmu již tři porcelánky, a to ve Volkstedtu, Ilmenau a Klášterci. Roku 1802 si od hraběte J. J. Stibara pronajal kysibelské panství včetně budovy bývalých stájí v blízkosti místního zámečku. V lednu následujícího roku požádal zemské gubernium o povolení zřídit zde továrnu na kameninu a k žádosti přiložil i vzorky své předchozí práce (pravděpodobně to byly výrobky z jeho továrny v Klášterci). Žádost byla vyřízena kladně, Nonne se ještě téhož roku do Kysiblu přestěhoval a ve svých 72 letech začal s novým podnikáním.

Last modified on Continue reading
3833 0
0

 

  Firma zahájila výrobu v roce 1891 a většina výrobků byla určena na export. Vyráběly se zde náboženské figury i koupající se dívky, porcelánové hlavy a další komponenty panenek i drobné celoporcelánové panenky.

 

Last modified on Continue reading
2356 0
0

 

   Gustav Bihl (1847-1918) patřil koncem 19. století k nejvýznamnějším báňským odborníkům v Čechách. Od roku 1883 vedl Mosteckou uhelnou společnost, kterou výrazně rozšířil, a později proslul i jako výrobce porcelánu. Narodil se roku 1847 a o jeho mládí nejsou žádné zprávy, pravděpodobně ale pocházel z Německa. Vystudoval báňskou akademii a brzy získal pověst uznávaného montážního odborníka. Roku 1883 se stal generálním ředitelem Mostecké uhelné společnosti, ta pod jeho vedením vzkvétala a brzy se zařadila se k největším společnostem svého druhu v Rakousku-Uhersku. Bihl byl za zásluhy o rozvoj průmyslu v monarchii jmenován vládním radou.

 

Last modified on Continue reading
2794 0
0

PRAGUE DOG ANTIQUES

Vinařská 1134/7, Praha 7 - Holešovice, 170 00
Miroslava Hanusová,
734 220 025
info@praguedogantiques.com

LINKS